Gemeente Boechout
Gemeente Boechout
11 apr. 2021

Peiling 9: Hoe beantwoorden we aan (eventuele) nieuwe woonbehoeften in de toekomst?

(bron afbeelding: Verkavelingswijken in Transformatie, n.d., p. 49, https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/verkavelingen-gecomprimeerd.pdf)

In de eerste fase van het participatieproject stellen we de toekomstvisie voor en engageren we de inwoners van Boechout aan de hand van enkele stellingen.

Woonbehoeften veranderen doorheen de tijd. Daarom denken we nu al na over toekomstige oplossingen. We proberen de open ruimte sowieso zoveel mogelijk te beschermen. Maar als de woonbehoefte toeneemt en nieuwe inwoners een plekje zoeken in onze gemeente, waar gaan die dan wonen? Waar krijgt nieuwe woongelegenheid best een plaats en aan welke voorwaarden moet die voldoen?

Er zijn verschillende mogelijkheden: in de hoogte bouwen, kleinere nieuwe kavels maken, bestaande wijken herverkavelen of oude villa’s opsplitsen in meergezinswoningen.

Buurtpeiling: Welk van onderstaande oplossingen vind jij het meest doeltreffend om toekomstige woonbehoeften op te vangen zonder nieuwe open ruimte aan te snijden?

Dit bericht en de reacties erop zijn zichtbaar in 3 buurten

Bedankt voor je stem

Kleinere kavels
Oude grote villa's opsplitsen
Hogere meergezinswoningen bouwen
Meer inzetten op cohousingprojecten
Bestaande wijken herverkavelen
263 stemmen
Dit maakt deel uit van
folder Project
Ruimte voor Boechout en Vremde

Het gehele participatieproject bestaat uit drie fases: een reeks buurtpeilingen, een enquête bij een willekeurige steekproef en ten slotte een wereldcafé.

Alle inwoners van Boechout en Vremde kunnen deelnemen aan de eerste fase. Daarbij lanceren w…

Lees meer
arrow_upward