Ruimte voor Boechout en Vremde

7 days remaining

Het gehele participatieproject bestaat uit drie fases: een reeks buurtpeilingen, een enquête bij een willekeurige steekproef en ten slotte een wereldcafé.

Alle inwoners van Boechout en Vremde kunnen deelnemen aan de eerste fase. Daarbij lanceren we om de drie dagen een peiling waarop kan worden gestemd. Bovendien stellen we telkens een vraag die tot meer bezinning over het onderwerp leidt. We nodigen alle inwoners dan ook uit om bij de peiling in dialoog te gaan.

Deze fase van het participatieproject vindt plaats via digitaal buurtnetwerk Hoplr. Daarnaast is het project beschikbaar via het publiek inspraakplatform van de gemeente: https://participatie.boechout.be/. Zo kunnen ook inwoners zonder Hoplr-account deelnemen. Reacties over de twee platformen worden samengevoegd en zijn dus op beide plaatsen raadpleegbaar.

3406 votes
323 comments
Ruimte voor Boechout en Vremde

Timeline

1

Fase 1 - Buurtpeilingen

18 Mar 2021 - 18 Apr 2021

We stellen de toekomstvisie voor aan de hand van een reeks buurtpeilingen. Dit is een informatieve fase waarmee we inwoners uitnodigen mee na te denken over het ruimtelijke toekomstbeeld voor Boechout en Vremde.

2

Fase 2 - Enquête

10 May 2021 - 06 Jun 2021

We nodigen een representatieve groep Boechoutenaren uit om een enquête in te vullen. Dit zal zowel online als offline plaatsvinden.

3

Fase 3 - Wereldcafé

14 Jun 2021 - 26 Jun 2021

We gaan samen met geïnteresseerde inwoners rond de tafel zitten om dieper in te gaan op de onderwerpen en resultaten van fase 1 en 2

Gemeente Boechout
Gemeente Boechout
9 days ago
Kom naar het wereldcafé over ruimte in Boechout

Hoe ziet Boechout er over 10 jaar uit? Schrijf je in voor één van de wereldcafés en denk samen met je medebewoners na over de ruimtelijke toekomst van onze gemeente. Onder leiding van een extern bureau ga je dieper in op verschillende thema's.

Doe…

thumb_up 1 like
message 2 comments
Gemeente Boechout
Gemeente Boechout
18 Apr
Bedankt voor jullie bijdragen aan de eerste fase van het project 'Ruimte voor Boechout en Vremde'!

Woensdag plaatsten we de laatste peiling over de ruimtelijke toekomstvisie voor Boechout en Vremde. Bedankt voor jullie talrijke deelname aan de eerste fase van dit participatieproject!

Meer dan 1700 inwoners volgden mee, met meer dan 3000 reactie…

thumb_up 1 like
message 2 comments
Gemeente Boechout
Gemeente Boechout
14 Apr
Peiling 10: Hoe verzoenen we nieuwe woonontwikkelingen met de behoefte aan open ruimte en de identiteit van ons dorp?

(bron: gemeente Boechout)

In de eerste fase van het participatieproject stellen we de toekomstvisie voor en engageren we de inwoners van Boechout aan de hand van enkele stellingen.

Vele mensen willen graag in onze gemeente komen wonen, met haar…

Vote for multiple options
Cast your vote
thumb_up 262 votes
message 25 comments
Gemeente Boechout
Gemeente Boechout
11 Apr
Peiling 9: Hoe beantwoorden we aan (eventuele) nieuwe woonbehoeften in de toekomst?

(bron afbeelding: Verkavelingswijken in Transformatie, n.d., p. 49, https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/verkavelingen-gecomprimeerd.pdf)

In de eerste fase van het participatieproject stellen we de toekomstvisie voor en e…

Vote for multiple options
Cast your vote
thumb_up 268 votes
message 25 comments
Gemeente Boechout
Gemeente Boechout
08 Apr
Peiling 8: Wat is typisch Boechout/Vremde? Welke kenmerken bepalen het uiterlijk van onze gemeente?

In de eerste fase van het participatieproject stellen we de toekomstvisie voor en engageren we de inwoners van Boechout aan de hand van enkele stellingen.

Nieuwe bouwprojecten moeten rekening houden met de bestaande omgeving: materialen, vormgevin…

Give a score from 1 to 10
Cast your vote
thumb_up 277 votes
message 29 comments
Gemeente Boechout
Gemeente Boechout
05 Apr
Peiling 7: Maken we van de N10 best een dorpslaan?

(bron: https://www.sla.dk/)

In de eerste fase van het participatieproject stellen we de toekomstvisie voor en engageren we de inwoners van Boechout aan de hand van enkele stellingen.

De N10 verbindt Boechout met Antwerpen en Lier, maar snijdt o…

Give a score from 1 to 10
Cast your vote
thumb_up 364 votes
message 49 comments
Gemeente Boechout
Gemeente Boechout
02 Apr
Peiling 6: Heeft ‘Groot Capenberg’ een toekomst?

(bron: Inspiratieboek Attractieve Mobipunten, 2019, p. 27, https://www.duurzame-mobiliteit.be/)

In de eerste fase van het participatieproject stellen we de toekomstvisie voor en engageren we de inwoners van Boechout aan de hand van enkele stelling…

Give a score from 1 to 10
Cast your vote
thumb_up 300 votes
message 37 comments
Gemeente Boechout
Gemeente Boechout
30 Mar
Peiling 5: Heeft Vremde nood aan extra ontwikkelingen?

(Bron: Google Earth, 2021)

In de eerste fase van het participatieproject stellen we de toekomstvisie voor en engageren we de inwoners van Boechout aan de hand van enkele stellingen.

De voormalige terreinen van Sporting Vremde aan de Kerkweg heb…

Vote for multiple options
Cast your vote
thumb_up 357 votes
message 19 comments
Gemeente Boechout
Gemeente Boechout
27 Mar
Peiling 4: Hoe kunnen we wonen verbinden met groen en landschap?

(bron : Maat en Voorland)

In de eerste fase van het participatieproject stellen we de toekomstvisie voor en engageren we de inwoners van Boechout aan de hand van enkele stellingen.

Boechout situeert zich in de stedelijke invloedssfeer van Antwe…

Vote for multiple options
Cast your vote
thumb_up 388 votes
message 24 comments
Gemeente Boechout
Gemeente Boechout
24 Mar
Peiling 3: Maken we groen privaat domein best toegankelijk?

(Bron: Johan Allard, 2020, beeldbank.onroerenderfgoed.be)

In de eerste fase van het participatieproject stellen we de toekomstvisie voor en engageren we de inwoners van Boechout aan de hand van enkele stellingen.

Vele grote, groene stukken in B…

Vote for multiple options
Cast your vote
thumb_up 483 votes
message 28 comments
Gemeente Boechout
Gemeente Boechout
21 Mar
Peiling 2: Houden we woonuitbreidingsgebieden beter groen?

(bron afbeeldingen: Google Earth, 2021; Geopunt, 2021)

Het gebied ten noorden van de P&R parking Capenberg staat momenteel ingekleurd als woonuitbreidingsgebied. Woonuitbreidingsgebieden zijn vastgelegde reservegebieden voor woningbouw. Vandaag mo…

Give a score from 1 to 10
Cast your vote
thumb_up 318 votes
message 34 comments
Gemeente Boechout
Gemeente Boechout
18 Mar
Peiling 1: Hoe belangrijk zijn ontharding en vergroening in Boechout?

(bron: "Antwerpen aan ’t woord")

Ontharding en vergroening bevorderen het landschappelijk karakter van onze gemeente. In Boechout is er veel ruimte verhard. Vergroening zorgt voor een aangenamere leefomgeving, een betere bodemkwaliteit, een betere…

Give a score from 1 to 10
Cast your vote
thumb_up 389 votes
message 38 comments
Gemeente Boechout
Gemeente Boechout
17 Mar
Ruimte voor Boechout en Vremde: Denk mee na over landschappelijk, levendig en karakteristiek Boechout!

Hoe zien Boechout en Vremde er over 10 jaar uit? Om de toekomst van het ruimtelijk beleid te bepalen, doen we beroep op de Boechoutenaar. Want samen bouwen we aan onze gemeente van morgen.

Het participatieproject zal in drie fases verlopen: eerst …

thumb_up 29 likes
message 11 comments