Gemeente Boechout
Gemeente Boechout
14 apr. 2021

Peiling 10: Hoe verzoenen we nieuwe woonontwikkelingen met de behoefte aan open ruimte en de identiteit van ons dorp?

(bron: gemeente Boechout)

In de eerste fase van het participatieproject stellen we de toekomstvisie voor en engageren we de inwoners van Boechout aan de hand van enkele stellingen.

Vele mensen willen graag in onze gemeente komen wonen, met haar unieke ligging op de grens tussen stad en platteland. Met de recente ontwikkelingen Midden en Zuiderdal vangt de gemeente de woonbehoefte op binnen het grootstedelijk gebied Antwerpen.

Maar er ontwikkelt zich ook een druk op het dorpse karakter. Door woonontwikkelingen te realiseren in de nabijheid van openbaar vervoer, scholen en middenstand, kiezen we ervoor om onze kernen te versterken. Maar ook kernversterking moet rekening houden met de charme en de identiteit van onze gemeente.

Buurtpeiling: Welke van deze factoren vind je de belangrijkste bij nieuwe woonontwikkelingen?

Dit bericht en de reacties erop zijn zichtbaar in 3 buurten

Bedankt voor je stem

Bewaren en voorzien van voldoende groene, openbare ruimte
Andere vormen van wonen toestaan, zoals cohousingprojecten
Ontwikkelen met respect voor het aanwezige erfgoed
Nabijheid van voorzieningen, zoals scholen, middenstand, sport- en culturele infrastructuur en openbaar vervoer
Meer hoogbouw in ruil voor minder bebouwing
Een ruimer verbod op de bouw van meergezinswoningen
262 stemmen
Dit maakt deel uit van
folder Project
Ruimte voor Boechout en Vremde

Het gehele participatieproject bestaat uit drie fases: een reeks buurtpeilingen, een enquête bij een willekeurige steekproef en ten slotte een wereldcafé.

Alle inwoners van Boechout en Vremde kunnen deelnemen aan de eerste fase. Daarbij lanceren w…

Lees meer