Gemeente Boechout
Gemeente Boechout
21 Mar

Peiling 2: Houden we woonuitbreidingsgebieden beter groen?

(bron afbeeldingen: Google Earth, 2021; Geopunt, 2021)

Het gebied ten noorden van de P&R parking Capenberg staat momenteel ingekleurd als woonuitbreidingsgebied. Woonuitbreidingsgebieden zijn vastgelegde reservegebieden voor woningbouw. Vandaag mogen ze nog bebouwd worden onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld als er een woonbehoefte bestaat.

Om zoveel mogelijk groene ruimte te behouden, kan men deze gebieden ook in de toekomst beter niet bebouwen.

Welke voor- en nadelen voorzien jullie bij het bebouwen van het woonuitbreidingsgebied P&R Capenberg?

Peiling 2: Het woonuitbreidingsgebied ten noorden van P+R Capenberg moet ook in de toekomst onbebouwd blijven. Ook al leidt dat in de toekomst tot dichtere bebouwing in de bestaande woonkernen. (1: helemaal niet akkoord - 10: helemaal akkoord)

This message and its reactions are visible in 3 neighbourhoods

Give a score from 1 to 10

This is part of
folder Project
Ruimte voor Boechout en Vremde

Het gehele participatieproject bestaat uit drie fases: een reeks buurtpeilingen, een enquête bij een willekeurige steekproef en ten slotte een wereldcafé.

Alle inwoners van Boechout en Vremde kunnen deelnemen aan de eerste fase. Daarbij lanceren w…

Read more
7 days remaining